top of page
BRASS BAND | Vrienden

Een brassband kost geld. Veel geld zelfs. Naast uitgaven voor (nieuwe) muziek en kleding, is met name de aanschaf en het onderhoud van (nieuwe) instrumenten een kostbare aangelegenheid. Een compleet instrumentarium van een brassband kost bij het hedendaags prijspeil (2015) ongeveer € 130.000,- . 

 

Gelukkig hoeven niet alle instrumenten gelijktijdig te worden vervangen en gaan de meeste instrumenten zo’n 10-15 jaar mee, maar als er iets vervangen moet worden, moeten er middelen beschikbaar zijn. 

 

Gemeente Gods Brass wordt in beginsel financieel verzorgt door de Gemeente Gods te Landgraaf. Verder verwerven wij middelen uit opbrengsten uit activiteiten en een bescheiden subsidie van de gemeente Landgraaf. Die subsidie wordt in het kader van de bezuinigingen bovendien afgebouwd.

 

Uw hulp is ook heel hard nodig voor het voortbestaan van onze Brassband en de verdere ontwikkeling daarvan. U bent dus belangrijk voor ons! U kunt ons steunen door vriend te worden van onze brassband. Dit kan al door middel van een jaarlijkse bijdrage vanaf € 25,- (maar meer mag vanzelfsprekend ook). U kunt hiervoor een email sturen aan: brassband@gemeentegods.com. Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en bent u altijd verzekerd van een goede en comfortabele zitplaats tijdens onze uitvoeringen.

 

Indien u het op prijs stelt om een éénmalige bijdrage aan Gemeente Gods Brass te doen, kan dit door overmaking op de Rabobankrekening met het volgende rekeningnummer: NL88RABO0151754098 o.v.v. eenmalige bijdrage Gemeente Gods Brass.

 

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

 

 

Gemeente Gods

Nederland

bottom of page