top of page
MAGAZINE | Vitaal Christendom

​Een tijdschrift voor spirituele ontwikkeling

Vitaal Christendom is een uitgave van de Gemeente Gods. De grondslag voor dit blad is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God dat met absoluut gezag spreekt over het heil alsook de geschiedenis en toekomst van de hele geschapen werkelijkheid. In dit blad wordt deze grondslag onverkort gehandhaafd.Dit blad verschijnt vijf keer per jaar en beoogt persoonlijke geloofsopbouw. Naast de vaste rubrieken als een collumn, bijbelstudie en praktisch Christendom, bestaan de uitgaven uit geloofsopbouwende artikelen.

Indien u belang stelt in de “Vitaal Christendom” kunt u deze kosteloos in PDF formaat downloaden. (Adobe Reader benodigd) Middels het aanvraagformulier kunt u een proef exemplaar of  abonnement aanvragen.

Gemeente Gods

Nederland

bottom of page