top of page
BRASS BAND | Gemeente Gods Brass

Hartelijke welkom op de pagina van Gemeente Gods Brass, de brassband van de Gemeente Gods in Landgraaf. Muziek speelt sinds de ruim 130 jaar dat de Gemeente Gods bestaat een hele belangrijke rol in de manier waarop de Gemeente Gods haar geloof beleeft. Door de gespeelde en gezongen liederen wordt altijd op een heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de christelijke roeping en plicht die daarin doorklinkt: het Evangelie van Jezus Christus uitdragen en om te zien naar onze medemensen, veraf en dichtbij.

 

De Brassband “Gemeente Gods Brass” van de Gemeente Gods uit Landgraaf, bestaat uit 22 uitvoerende muzikanten en is een band volgens Engels model. Dit betekent dat de band streeft naar een vaste bezetting van 28 muzikanten. Brass staat voor het Engelse woord: ‘koper’. In een brassband en/of brass ensemble wordt alleen met koperen blaasinstrumenten gespeeld. 

Aangevuld met een (uitgebreide) slagwerksectie is de klankkleur van een brassband dan ook uniek te noemen. Binnen de wereld van de blaasmuziek neemt de brassbandcultuur zonder enige twijfel haar eigen plaats in.

 

Als Gemeente Gods Brass hebben wij het ons ten doel gesteld om enerzijds door de muziek uiting te geven aan ons geloof en anderzijds een bijdrage te leveren aan een culturele meerwaarde voor onze omgeving, door met onze (christelijke) muziek en repertoire aan te sluiten bij de tegenwoordige tijdsgeest.

 

Het unieke karakter en de effectiviteit van Gemeente Gods Brass ligt verborgen in de flexibiliteit van zowel de muzikanten als van het repertoire. De meeste uitvoerende muzikanten zijn tevens actief in het koor van de Gemeente Gods uit Landgraaf. Naast het actieve aandeel voor het opluisteren van de vieringen op zon- en feestdagen, treed de Brassband en het koor ook regelmatig naar buiten. Het repertoire van Gemeente Gods Brass bestaat o.a. uit moderne christelijke composities en traditionele en moderne Brassbandcomposities.

 

De activiteiten van Gemeente Gods Brass bestaan, naast de ondersteuning van de kerkdiensten, uit:

 

  • het organiseren van een jaarlijks benefietconcert, in samenwerking met andere (christelijke) muziekverenigingen in de RK H. Bernadettekerk te Abisschenbosch (Landgraaf). De opbrengsten van deze concerten gaan naar een goed doel welke in het verlengde van onze christelijke visie en missie ligt;

  • Medewerking aan concerten;

  • aandeel in de jaarlijkse kerstviering van de Gemeente Gods in Landgraaf;

  • bijdragen aan kerstactiviteiten (kerstzang, kerstmarkt);

  • bijdragen aan kerstvieringen / miniconcerten in ziekenhuizen en/of verzorgingstehuizen;

Gemeente Gods

Nederland

bottom of page